Murat Kutlu
Koordinatör

E-Mail Gönder

Doğum Tarihi 1973
Tahsil Durumu On Dokuz Mayıs Üniversitesi – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
İhtisas Alanı
İş Deneyimleri
Sporcu Geçmişi BMSK Basketbol Okulları (Koordinatörlük)
Beta Spor Kulübü (Koordinatörlük)
1996-…. Beden Eğitimi Öğretmenliği

 

Menü

İstanbul Gelişim Takımları Kontenjanları için

X